Om orgeln

Den praktfulla fasaden på Hedvig Eleonoras orgel är till stor del från 1762. Inga pipor finns kvar från den tiden, då orgeln byggts om och moderniserats flera gånger. Orgeln invigdes i sin nuvarande form år 1976. Under åren har orgeln förutom psalmer spelat allt från klassisk musik till pop, gospel och till och med techno.

Hedvig Eleonora församling har i flera års tid haft förmånen att få låna ett spelbord till orgeln. Spelbordet har blivit oumbärligt vid gudstjänster, konserter och allsång. Tack vare spelbordet går det att sitta nere i kyrkorummet och spela på den stora orgeln. Istället för att organisten och kören står gömda på läktaren är de nära församlingen. Det leder till bättre kontakt som till exempel gör det möjligt för organisten att spela mer under gudstjänsterna. Nu behöver ägaren spelbordet och vi ber därför om din hjälp för att köpa in ett nytt.

Det nya spelbordet

Ungefär så här kommer det se ut när det nya spelbordet är på plats.

Det nya spelbordet kommer att anpassas helt efter Hedvig Eleonoras unika orgel. Förutom att spela på orgeln har spelbordet även digitala ljud. Det gör att en hel symfoniorkester ryms i ett enda instrument. Under barocktiden byggdes orglar i Tyskland, Österrike och Frankrike som hade ljud som fågelsång, åska och trummor. De ljuden saknas i dagens orglar. Genom att köpa in spelbordet kommer vi inte bara kunna spela barockverk som tyvärr nästan glömts helt. Vi kommer också att kunna spela moderna och mer experimentella verk, som kräver andra ljud än vad orgeln idag klarar av. Spelbordet kommer att göra orgeln till Nordens största, sett till antalet stämmor.

Spelbordet av modell Bravura L-463 kommer att tillverkas av Allen Organ Company i USA. Bolaget tillverkade den första elektriska orgeln redan 1937 och är världens största tillverkare av spelbord och digitala orglar. Allen Organ Company är kända för sin höga kvalitet. Rätt skött så kommer vårt nya spelbord att hålla i många decennier framåt.

Invigningen av det nya spelbordet sker förhoppningsvis i april 2018.

 

Om orgeln och musikverksamheten

Spelbordet nere i kyrkan bredvid högkoret i Hedvig Eleonora används i princip dagligen. Du kan höra orgeln vid högmässor och gudstjänster, och vid bröllop, dop och begravningar. Dessutom hålls i regel minst två orgelkonserter varje vecka, ofta med fritt inträde. Församlingen har tre ordinarie organister: Ulf Norberg, Pär Fridberg och Ulrika Mjörndal.

Orgeln spelar ofta tillsammans med någon av de sju körerna i Hedvig Eleonora, med sopran Ulrika Mjörndal eller med gästande sångare och körer. Sedan i höstas kompar orgeln även allsången på fredagar, då alla är välkomna att delta och sjunga oavsett förmåga.